head

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Pravidelně probíhá canisterapie pro děti s DMO, které především polohujeme. Základem polohování je přímý fyzický kontakt se psem, kdy děti vnímají živočišné teplo a strukturu srsti. Polohováním se uvolňují spastické svaly a rozvíjí se hmatové vnímání. Další aktivity, které děti provádějí, jsou hry zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání, komunikace a seberegulace. Tato canisterapie probíhá za účasti psovoda, paní Chmelíkové, feny Máji, dítěte, fyzioterapeutky - Petry Salabové a pedagoga s canisterapeutickým vzděláním - Zdeny Hlubučkové.

Naše zařízení od září školního roku 2012/2013 nabízí našim klientům canisterapeutické dny. Jeden den v týdnu nás navštěvuje Německý ovčák Ringo a je dětem k dispozici od rána do oběda. Ringo je mezi dětmi ve třídách v neustálém kontaktu, který je pro ně tak důležitý. Děti se učí jak se ke zvířatům chovat, učí se jednoduché povely, komunikaci mezi sebou. Nenásilnou formou rozvíjejí slovní zásobu, paměť, pozornost. Tuto canisterapii provádí Jitka Pflegerová.


RingoCanisterapieMája a paní ChmelíkováMája

MájaMájaMája

slunce

Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist