head

Logopedická péče

       

V MŠS zajišťují logopedickou péči logopedické asistentky (Miroslava Kobiánová, Jana Chocholoušová; v MŠ Dagmar Rakoušová, Petra Svobodová) a školní logoped (Jana Prokešová) formou kolektivních a individuálních cvičení s dětmi. Poradenskou činnost pro rodiče zajišťujeme formou individuálních konzultací. Do logopedického poradenství je podle potřeb dětí zahrnuta i alternativní a augmentativní komunikace. V některých případech je vhodné doplnit nebo podpořit logopedickou péči stimulačními a terapeutickými programy pro předškolní děti.

V ZŠS se logopedická péče zaměřuje především na funkce komunikace. Vzhledem k tomu, že většina žáků nekomunikuje verbálně, využíváme různé formy alternativní a augmentativní komunikace ( znak do řeči, VOKS, hlasové komunikátory, komunikační tabulky, piktogramy). Kolektivní nácvik sociálních dovedností a funkcí komunikace probíhá v každé třídě formou ranních kruhů. Podle potřeb žáků zařazujeme individuální logopedická cvičení a orofaciální stimulace.

Kontakt na školního logopeda: 

mgrprokesovajana@seznam.cz

tel. 484 801 388

Užitečné odkazy


 

slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist