head

Mateřská škola speciální

1. oddělení Sluníčka

Maximální kapacita 14 dětí, v této třídě jsou zapsány děti s těžšími logopedickými vadami, lehčím mentálním postižením, tělesným postižením, případně kombinovanými vadami. Zaměřujeme se na celkovou osobnost dítěte, připravujeme jej pro život a uplatnění se v něm dle jeho schopností a možností. Naší snahou je odstraňovat nebo zmírňovat handicapy dětí, pomáhat rodičům volit vhodnou školu pro jejich dítě, zabýváme se diagnostickou a poradenskou činností. Ve vzdělávacím procesu považujeme za stěžejní individuální činnost se specifickým přístupem ke každému dítěti. O děti společně pečují 2 učitelky mateřské školy, 1 asistentka a zdravotní sestra.

2. oddělení Kamarádi

Třída je určena pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Kapacita třídy je 6 dětí. Děti jsou vzdělávány podle ŠVP „S námi zvládnete více“ˇ.

 Při rozvíjení dětí je upřednostněn individuální přístup a speciálně pedagogické metody (koncept bazální stimulace, orofaciální terapie,

 facilitační techniky, alternativní a augmentativní komunikace, polohování). Prostory třídy jsou odděleny na dvě části zatahovacími dveřmi. 

První místnost je určena k individuálnímu vzdělávání, stolování i hygieně, druhá místnost je využívána k relaxaci, hraní i stimulaci.

 

 nová místnostnová místnostnová místnost 3. oddělení Medvídci

Vzdělávání probíhá podle zásad TEACCH programu. Jedná se především o strukturalizaci (přesné vymezení místa, času i způsobu vykonávání jednotlivých činností), vizualizaci (maximální podpora procesu učení pomocí konkrétních předmětů, fotografií, piktogramů nebo nápisů) a individualizací (individuální přístup ke každému jedinci).

 


slunce

Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist