head

Muzikoterapie

Muzikoterapie jako jedna z tzv. expresivních terapií, které pracují s výrazovými uměleckými prostředky, podporuje celkový vývoj, napomáhá k reedukaci narušených funkcí, podporuje nácvik komunikace, emočních a sociálních dovedností, usnadňuje zvládání zátěže a umožňuje relaxaci.

              Muzikoterapie               Muzikoterapie

Na základě uvolněných prostor a štědrosti sponzorů se podařilo zrekonstruovat 1 místnost. V těchto upravených prostorách probíhá individuální i kolektivní muzikoterapie pro děti a žáky naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Prokešové.

 

Muzikoterapie ve speciální péči

Muzikoterapie v preventivní péči

 


Logopedická péče
Rehabilitační péče
Canisterapie
Snoezelen

slunce

Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist