head

Snoezelen

Výraz Snoezelen vznikl jako složenina z holandských slov “snuffen” (větřit, čichat, čmuchat) a “doezelen” (podřimovat, klímat). Snoezelen je koncept, na základě kterého přistupujeme ke   klientovi s nejtěžším postižením, a který umožňuje zvláštní nabídku přiměřených aktivit.   Podle tohoto konceptu jsme v roce 2005 vybavili jednu místnost v naší škole, kde je umístěno  vodní lůžko, relaxační vaky, hmatové polštářky, masážní   a polohovací pomůcky, barevné  osvětlení, olejové lampy a    vodní válec.

K technickému vybavení patří také diaprojektor a CD přehrávač.

Podstata snoezelenu vychází z celostního pohledu na klienta. Umožňuje diferencované vnímání, uvědomování si   vlastního těla, rozvíjí mezilidský kontakt a komunikaci. Vše probíhá ve stavu relaxace, v příjemné poloze      a klient si sám   vybírá ze strukturovaných podnětů.

Snoezelen využíváme k senzomotorické a bazální stimulaci,k psychickému i fyzickému zklidnění, relaxaci,          k podpoře   výchovy a vzdělávání, rozvoji emocionality, poklesu agrese a autoagrese.

RingoRingoRingo

slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist