head

Stimulační a terapeutické programy

Stimulační a terapeutické programy, které nabízí naše škola jsou zaměřeny na různé oslabení a vývojové potíže dětí v předškolním věku ( maximálně do věku 8 let). Programy se uskutečňují po dohodě nebo na žádost rodičů resp. zákonných zástupců dětí. Děti jsou zařazovány do programů podle typu potíží nebo druhu oslabení.

Programy probíhají formou individuální nebo skupinové práce. Při individuálních programech jsou vždy přítomni rodiče a značná část práce probíhá při pravidelném domácím cvičení. U skupinových programů nejsou rodiče přítomni a domácí příprava či cvičení je většinou minimální.

Přehled stimulačních a terapeutických programů:

Individuální: KUPREV, HYPO, MAXÍK, Trénink jazykových schopností podle D.
B. Elkonina

Skupinové: KUMOT, Metoda dobrého startu, Hravě do školy, H-mat, Písmo jako vědomá stopa pohybu, Metoda FIE

Kontakty na lektory stimulačních a terapeutických programů: 

Dagmar Rakoušová (ředitelka školy) - slunicko.turnov@centrum.cz 

Jana Prokešová (logoped) - mgrprokesovajana@seznam.cz

slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist