head

Přípravný stupeň ZŠS

1. Třída/Přípravný stupeň ZŠS – maximální kapacita 6 dětí, děti se souběžným postižením více vadami a těžším mentálním postižením. Výchovná a vzdělávací činnost je rozdělena do několika základních tematických oblastí, které se v průběhu každého vyučovacího dne pravidelně střídají. Hlavní těžiště výchovně vzdělávací práce         s dětmi zde tvoří smyslová a rozumová výchova, dále pak rozvíjení praktických dovedností a tělesná výchova. Tyto tematické okruhy se vzájemně prolínají a doplňují.       

               


nová místnostnová místnostnová místnost nová místnost nová místnost

slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist