head

Speciální mateřská škola

Je určena dětem s doporučením odborného pracoviště od 2 – 7 let:

  •          s tělesným postižením
  •          se sluchovou a zrakovou vadou
  •          s mentálním postižením
  •          s autismem
  •          s vadami řeči
  •          s kombinovanými vadami
  •          úzkostným dětem
  •          hyperaktivním dětem
  •          se zdravotními problémy (alergie, poruchy imunitního systému, epilepsie,…)
  •          všem, které potřebují malý kolektiv

Děti, které docházejí do mateřské školy, se nám daří dále integrovat do běžných mateřských a základních škol (vše závisí na stupni postižení a spolupráci s rodinou)

Z důvodu velikosti vnitřních prostor a nedostatečnému hygienickému vybavení byla na podzim roku 2011 upravena kapacita mateřské školy. Během hlavních školních prázdnin proběhly úpravy některých místností. Snahou bylo maximálně využít prostory vzhledem ke stanovené kapacitě a vstřícnost k diagnózám dětí a žáků navštěvujících naši školu.

V současné době jsou ve škole 3 plně vybavené třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 20 dětí.

Vzdělávací programy: 

ŠVP "S námi zvládnete více"

žáci jsou vzdělávaní podle IVP 

Ostatní dokumenty:


slunce


Kontakt

MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov

Kosmonautů 1641, Turnov 51101

Tel.: 481 322 602

Tel.: 481 322 611

Mob.: 724 166 784

www.slunickoturnov.cz

E mail: slunicko.turnov@centrum.cz

bankovní spojení: 165405997/0600

TOPlist